Viswater

Prinses Margrietkanaal te Spannenburg

Prinses Margrietkanaal te Spannenburg:

Dit viswater is te vinden aan de Kanaelsdyk te Tjerkgaast.

Open Visplanner

De Helomavaart te Langelille

De Helomavaart te Langelille:

Dit viswater is te vinden aan de Lemsterweg te Langelille.

Open Visplanner

Prinses Margrietkanaal te Grou

Prinses Margrietkanaal te Grou:

Dit viswater is te vinden aan de Prinses Beatrixweg te Grou.

Open Visplanner

It Goarrefoan en Loevenstein 1

It Goarrefoan en Loevenstein 1:

Open Visplanner

Prinses Margrietkanaal, Oude Schouw te Akkrum

Prinses Margrietkanaal, Oude Schouw te Akkrum:

Dit viswater is te vinden aan de Wjitteringswei te Jirnsum

Open Visplanner

Heerenveenskanaal te Heerenveen

Heerenveenskanaal te Heerenveen:

Dit viswater is te vinden aan Wetterwille te Heerenveen.

Open Visplanner

Prinses Margrietkanaal, Leppedyk te Akkrum

Prinses Margrietkanaal, Leppedyk te Akkrum:

Dit viswater is te vinden aan de Leppedyk te Akkrum

Open Visplanner

De Boorn te Oldeboorn

De Boorn te Oldeboorn:

Dit viswater is te vinden aan de Beetsterdyk te Oldeboorn.

Open Visplanner